Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och utveckling

I vår verksamhet, i våra förskolor och skolor, ska alla ha möjlighet att utvecklas och lyckas.

Enligt Skollagen ska alla som verkar inom skolan kontinuerligt följa upp och utveckla undervisningen genom systematiskt kvalitetsarbete. Med välutbildade pedagoger, god undervisning och en verksamhet som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska Borlänges barn och elever ges möjlighet att nå allt högre måluppfyllelse. I länkarna till vänster kan du läsa om vårt arbetssätt och våra ambitioner när det gäller kompetens, karriär, forskning och kvalitet. 


Sidan senast uppdaterad