Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Kvalitet

För oss handlar kvalitet om att våga granska och utvärdera den egna verksamheten - och agera utifrån det.

PRIO - Utvärdering för förändring
PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation) är en process för att varaktigt höja elevernas resultat. Metoden har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och bygger på forskningsrapporter om lyckade skolsystem. Alla Borlänges skolor ska genomföra en period med PRIO. Den innehåller fas av kartläggning med enkät och intervjuer som analyseras, och en fas då lärarna i grupper tar fram förslag till förbättringar. De förbättringar som skolan ska arbeta med samlas i en handbok för att bli kvar och följas upp över tid.

PRIO bygger på ett nedifrånperspektiv och är ett exempel på den utvecklingsmodell som kommunen eftersträvar: ”medarbetardriven och chefsstödd”.

BRUK - självskattning av kvaliteten
BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna och inom pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. BRUK är ett självvärderingsverktyg som är framtaget av Skolverket och som utgår från förskolans nationella uppdrag enligt läroplanen. BRUK ger en bild av hur väl verksamheten uppfyller de nationella målen för utbildningen inom olika områden. Varje förskola eller arbetslag inom pedagogisk omsorg väljer ut valda delar av BRUK utifrån enhetens prioriterade förbättringsområden. Självskattningen görs minst två gånger per år.


Sidan senast uppdaterad