Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Gymnasiechef
Mikael Fältsjö
0243-748 82
Chef elevhälsa
Marie Kindström Olsson
0243-741 76
Dela sidan på sociala medier

Gymnasium

Borlänge gymnasieskola består av sex skolor/enheter - var och en med sin karaktär. Tillsammans erbjuder skolorna ett brett utbud av gymnasieprogram.

Utöver de kommunala gymnasieskolorna finns även det fristående Helixgymnasiet i kommunen. Hösten 2017 kommer dessutom musikgymnasiet Rytmus att etablera sig i Borlänge.

Längst ned på sidan hittar du länkar till ovan nämnda friskolor, samt Borlänge gymnasieskolas senaste programkatalog i PDF-format.

Erikslundsgymnasiet


Erikslundsgymnasiets entrésida

Till skolan 

 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Soltorgsgymnasiet


Soltorgsgymnasiets framsida

Till skolan 

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Tvärvetarprogrammet (HU)

Hushagsgymnasiet


Hushagsgymnasiets entrésida

Till skolan 

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Hagagymnasiet
Till skolan

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Samhällsvetenskaps-
  programmet (bl.a. räddningsprofil)
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Ljungbergsgymnasiet (gymnasiesärskola)


 

Till skolan 

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Skog, mark och djur
 • Samhälle, natur och språk
 • Individuella programmet

Introduktionsprogrammen


Till skolan 

 • Individuellt alternativ
 • Preparandutbildning
 • Programinriktat individuellt val
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Våra skolor i bilder


Sidan senast uppdaterad