Musikskolan
Expedition
telefon 0243-74424
Engelbrektsgatan 36
Välkommen att besöka vår expedition
Vi är vanligen på plats vardagar kl. 8 - 17
men säkrast tisdagar kl. 14 - 18 och onsdagar kl. 13 - 17
STÄNGT måndag 10 - 13, tisdag 10 - 14 och fredag från kl. 12
Administratör
Eva Hellström
0243-744 25
Rektor
Christoffer Anthin
0243-740 40
Dela sidan på sociala medier

Instrument, ämnen och kurser

Det är bevisat att musik utvecklar egenskaper som barn och ungdomar har nytta av både i det vanliga skolarbetet och så småningom i arbetslivet. Läs mer om våra ämnen och kurser här.

När kan jag börja?

Musikskolan är öppen för alla barn och ungdomar i Borlänge kommun. Det är aldrig för sent att börja. Du är välkommen med din anmälan så länge du inte gått ut gymnasiet, men tidigast enligt tabellen nedan.

Klicka för att se bild och läsa mer.

Förskola   

Violin, Cello, Trumpet (Suzukimetoden), Kör: Kolibrierna

åk 1

Allt från tidigare årskurs + Blockflöjt, Drill

åk 2

Allt från tidigare årskurser + Klarinett, Flöjt, Trumpet, Piano/keyboard, Kör: Sånglärkorna

åk 3

Allt från tidigare årskurser + Saxofon, Horn, Baryton, Trombon, Tuba, Gitarr, Slagverk

åk 4

Allt från tidigare årskurser + Drama, Kör: Näktergalarna

åk 5

Allt från tidigare årskurser + Kontrabas, Elbas, Elgitarr, Oboe, Fagott, Harpa

åk 6

Allt från tidigare årskurser

åk 7

Allt från tidigare årskurser + Solosång, Musikdata, Kör: Forssaängkören (provsjungning)

åk 8

Allt från tidigare årskurser

åk 9

Allt från tidigare årskurser + Musik- och gehörslära, Kör: Ungdomskören

Gymnasiet  

Samtliga ämnen och kurserLängst ner på sidan finns mer att läsa om körer, orkestrar, Suzukimetoden,  El Sistema och vuxenundervisning.

Blåsinstrument och slagverk


När man spelar ett blåsinstrument eller slagverk har man stora möjligheter – både att spela solo, i orkester, band eller mindre grupper.  Undervisningen är redan från början individuellt anpassad med 1-3 elever i grupp, men tillfälle ges också till spel i större grupper och ensembler.

Alla våra blås- och slagverkselever erbjuds att vara med i någon av blåsorkestrarna. Vi har flera olika orkestrar för elever i olika åldrar från årskurs 2 genom hela skoltiden.

Stråkinstrument


I Borlänge musikskola kan man välja fiol- och celloundervisning enligt Suzukimetoden från årskurs 2 och i mån av plats även från årskurs 1.

Något äldre elever kan också välja att spela altfiol eller kontrabas. Undervisningen bedrivs då på traditionellt sätt.

Piano och keyboard


Piano och keyboard kan ditt barn välja att spela från och med årskurs 1. Undervisningen bedrivs både i små grupper och enskilt.

I den enskilda undervisningen anpassar vi repertoaren så att musiken kan spelas både på piano och keyboard.

Gitarr och elbas


Gitarrundervisningen börjar i årskurs 3, enskilt eller i liten grupp. Till att börja med får man gå en grundkurs, då man lär sig spela enkla melodier efter noter samt enkla ackord. Fortsättningsvis kan man välja olika inriktningar såsom ackordspel, klassisk gitarr eller elgitarr.

Vi har även gitarrensembler och rockgrupper.

Grundkurs i elbas erbjuds från årskurs 5.

Sång


Sångundervisningen sker delvis i kör men även som solosång. I kör kan du börja redan i förskolan medan solosångundervisningen startar först i årskurs 7.

På solosånglektionerna får du kunskap om hur rösten fungerar. Du lär dig vårda rösten och har möjlighet att utveckla dig efter din förmåga.

Före årskurs 7 rekommenderas varmt körsång då det är en mycket bra förberedelse för sånglektionerna. Läs mer om våra körer längre ner på sidan.

Drill


Drillflickor, och numera också pojkar, har blivit ett populärt inslag bl. a. framför våra marscherande orkestrar.  Man använder sig förstås av drillstavar, men även pompons, flaggor, lysstavar m.m.  

Träningen bedrivs i grupper på olika nivåer och rekrytering sker redan från årskurs 1.

Vuxenundervisning


Nu kan vi även ta emot vuxenelever i mån av plats. Kontakta vår expedition för mer information om anmälan, avgifter m.m.

Suzukimetoden


Suzukimetoden, utarbetad av den japanske pedagogen Shinichi Suzuki, går i korthet ut på att barnet lär sig spela på liknande sätt som det en gång lärde sig tala.

Barnet lär sig musiken genom att lyssna till inspelad musik. Föräldern involveras och utbildas till en god handledare för barnet. Eleverna spelar från första början gemensamt i grupp jämsides med individuella lektioner.

I Borlänge musikskola tillämpas Suzukimetoden i fiol-, cello- och trumpetundervisning.

El Sistema


El Sistema är en kör- och orkesterskola som använder musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Den första startades 1975 i Venezuela av José Antonio Abreu. 2009 kom El Sistema till Göteborg och har sedan dess vuxit runt om i Sverige.

I Borlänge startade vi på försök hösten 2014 i samarbete med Nygårdsskolan. Vi började i liten skala med tre klasser i årskurs 1, för att sedan växa och bli fler. Förhoppningen är att så småningom få möjlighet att erbjuda den här möjligheten till fler skolor och elever.

Körer och orkestrar


Alla som spelar blås- och stråkinstrument eller slagverk deltar också i våra orkestrar och sångeleverna är med i någon av körerna.

Medverkan i ensemble, kör och orkester ingår självklart i ämneskursen och kostar inget extra.

Orkester- och körverksamheterna är organiserade som trappor där eleven flyttas vidare med växande kunnande, erfarenhet och ålder. Där förbereder de sig också för det vuxna musiklivet i Borlänge.

 

Blåsorkestrar

Redan under sitt första spelår börjar våra elever spela tillsammans i ämnesgrupper. Sedan går man vidare till Uppwind, Windstyrka, Medwind och till slut BSM (Borlänge Skolors Musikkår) som är musikskolans äldsta blåsorkester.

Stråkorkestrar

Stråkeleverna börjar i sina Suzukigrupper och går sedan vidare till Uppstråket, Unga Stråkar och till sist BUS (Borlänge Ungdomssymfoniker). BUS är som namnet säger en symfoniorkester med stråk- och blåselever tillsammans.

Körer

Våra körsångare kan börja redan i förskoleåldern med Kolibrierna. Sedan följer Sånglärkorna, och Näktergalarna.  Nästa kör, Forssaängkören, är en flickkör som man kan börja ifrån årskurs 7 och till sist har vi Ungdomskören för lite äldre både flickor och pojkar.

 

Övriga grupper

DalaViolinisterna

DalaViolinisterna har blivit kända för sina lättsamma och blandade program med koreografi och spelglädje.

Dessutom har vi slagverksensemble, klarinett- och saxofonensembler, gitarrorkester, celloensemble, blockflöjtsgrupper, och mycket mer.

Boka ett framträdande

Våra äldre orkestrar och körer går också att boka för ett framträdande om så önskas. Välkommen att ringa vår expedition för aktuella kontaktuppgifter.


Sidan senast uppdaterad