Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Särskola

För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning finns grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna som ett alternativ.

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan. Läroplan för grundsärskolan 2011.

Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egen läroplan. Läroplan för gymnasiesärskolan 2013.

Särskild utbildning för vuxna är en lagstadgad rättighet för vuxna med funktionshinder eller någon form av utvecklingsstörning.

Till vänster hittar du mer information om de olika skolformerna.

Jakobsgårdskolan

Grundsärskolan är en egen skolform som följer Läroplan för grundsärskolan (Lgr 11).

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskola, Ljungbergsgymansiet. Du länkas till en ny sida.

Lärvux

Lärvux är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.


Sidan senast uppdaterad