Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Specialkost i förskolan och skolan

Alla barn och elever ska kunna äta sig mätta och belåtna. Borlänge kommun är därför noga med att erbjuda näringsriktiga, goda och omväxlande alternativ till de som av etiska, religiösa eller medicinska skäl inte kan äta av den ordinarie maten.

För att eleven ska kunna få rätt kost behöver vi få in en anmälan om specialkost, anmälningsblanketten hittar du längst ner på den här sidan.

Specialkost av medicinska skäl

Anmäler du specialkost av medicinska skäl krävs också en medicinsk anteckning från sjukvården tillsammans med din anmälan (gäller inte laktosfri kost). Vid lindrig överkänslighet, exempelvis att barnet blir rött kring munnen av tomat eller liknande, behövs ingen medicinsk anteckning. Gör istället en anteckning om det i rutan "Övrig information till Kostenheten" på anmälningsblanketten.

Hur länge gäller anmälan om specialkost?

För barn inom Borlänge kommuns grundskola och gymnasium ska en ny anmälan lämnas inför varje höstterminsstart. Inom förskolan gäller anmälan tills vidare. Vid förändringar av specialkosten och/eller byte av förskola/skola måste dock en ny anmälan göras. Om ditt barn inte längre är i behov av specialkost av medicinska skäl krävs att du som vårdnadshavare lämnar en skriftlig avanmälan.

Vi förvarar anmälan säkert

Anmälan och intyg förvaras säkert i aktuellt kök. En del specialkost registreras i vårt kostdatasystem med för- och efternamn samt aktuell specialkost, medan andra registreras i en pärm. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.


Sidan senast uppdaterad