Studie- och yrkesvägledning
Vägledningscentrum
0243 - 740 54
Humanistgatan 4
Dela sidan på sociala medier

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning finns på grundläggande och gymnasial nivå. Sen den 1 juli 2016 är också svenska för invandrare (SFI) en del av kommunal vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar den utbildning som ges i de nationella programmen i gymnasieskolan. Du väljer själv om du vill läsa mot en gymnasieexamen eller enstaka kurser.

Grundläggande vuxenutbildning

Om du har kortare utbildning än 9 år, eller om du behöver repetera ämnen på grundnivå för fortsatta studier, finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

Utbildning i svenska för invandrare

Svenska för invandrare är för dig som ännu inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare kallas SFI.

Borlänge läs- och skrivcentrum

Borlänge läs- och skrivcentrum (BLoS) finns för dig som tycker att det är svårt att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter är mycket vanligt och det finns hjälp att få. Hos oss kan du som är vuxen få stöd och hjälp med att träna din läsförmåga och att öka din läshastighet.

Särskild vuxenutbildning (Lärvux)

Lärvux är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Validering

Har du flyttat till Sverige från ett annat land och inte fått med dig dina betyg eller intyg, eller har du skaffat dig kunskap på annat sätt som inte finns dokumenterad? Då kan du validera dina kunskaper.


Sidan senast uppdaterad