Vägledningscentrum
0243 – 740 54
Humanistgatan 4
Dela sidan på sociala medier

Webbaserad distansutbildning

Vuxenutbildningen Borlänge har ett brett utbud av distanskurser på gymnasial nivå. Plugga var och när du vill.

Att tänka på vid distanskurser

Att studera på distans passar inte alla. Distansstudierna är helt webbaserade vilket betyder att man hela tiden utgår från en dator med internet (förutom slutprovet som är i gemensam lokal). Du har inga klasskompisar eller lärare att prata med utan du får all information via datorn. För att klara av distansstudier måste man inte bara ha goda datorkunskaper, man måste också vara strukturerad och motiverad för att självständigt se till att slutföra alla uppgifter och klara utbildningen.

Kurser

I Borlänge kan du läsa flera olika kurser på distans. Du kan läsa om alla kurser på Mirois hemsida men vänligen observera att utbudet i Borlänge är begränsat. Vi erbjuder samtliga grundläggande och gymnasiala kurser förutom de kurser som innehåller arbetsplatslärande (APL)

För mer information om grundläggande kurser. Klicka här

 

För mer information om gymnasiala kurser. Klicka här

 

Distanskurser startar åtta gånger under vårterminen 2017:

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt samt om du läser med studietakt 25 %, 50 % eller 100 % . 100 % = 20 poäng/vecka.

Om du har läst en webbaserad distanskurs som du inte har uppnått godkänt resultat i, kommer du inte bli antagen till samma kurs igen. Istället hänvisas du till prövning eller till undervisning i klass eller distans med handledning för kursen.   

Behörighet

Du kan börja studera tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen eller slutbetyg, alternativt studiebevis från gymnasiet, får du börja tidigare. För att vara behörig ska du också sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge.

Studieekonomi

Du kan söka studiestöd från CSN för hel- eller deltidsstudier. Dina studier måste vara på minst halvtid för att du ska kunna få studiemedel. För mer information, kontakta CSN eller Vägledningscentrum.

Ansökan

Du ansöker till gymnasial vuxenutbildning via Vägledningscentrum. Du kan själv skriva ut ansökningsblankettensignera den och skicka in via mail eller post, eller besöka Vägledningscentrum för att få hjälp med din ansökan.  

Är du bokförd i en annan kommun än Borlänge söker du via din hemkommun.

Klassundervisning

Att läsa gymnasiekurser med klassundervisning innebär att du har lektioner i grupp med en lärare. Du har schemalagda lektioner två till fem gånger i veckan som du förväntas närvara på och utöver det studerar du också självständigt hemma.

Distans med handledning

Distans med handledning innebär att du studerar självständigt när och var du vill men du kan också få handledning med en lärare på skolan. För att lyckas med dina distansstudier ställs stora krav på förmåga till planering och eget ansvar.


Sidan senast uppdaterad