Miljönämnden
0243-740 00
Miljökontoret
0243-740 000
Dela sidan på sociala medier

Att använda massor

Om du planerar att använda avfall/massor för anläggningsändamål, t ex för vägbyggnad, bullervall eller som utfyllnadsmaterial kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljönämnden.

Det som avgör om en anmälan krävs eller inte är risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Det kan vara svårt att väga in alla faktorer och göra bedömningen av förorenings-risken. Kontakta därför miljökontoret i god tid för att få hjälp och råd.

För att få använda avfall i anläggningsändamål krävs att följande kriterier uppfylls:

Anmälan ska lämnas till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.


Sidan senast uppdaterad