Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

AB Stora Tunabyggen

Borlänge kommun äger och förvaltar det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget AB Stora Tunabyggen.

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Tunabyggen är en viktig aktör för att upprätthålla en hållbar bostadsmarknad gällande arbetet med bostadssociala frågor och miljöarbete. Tunabyggens lägenhetsbestånd återfinns i de flesta stadsdelarna i Borlänge tätort, samt i kommunens mindre tätorter utanför centralorten. 

Tunabyggen erbjuder hyresrätter. De hyr ut lägenheter, studentlägenheter, seniorlägenheter och lokaler. Ju fler poäng du har i deras kösystem, desto större chans har du att hitta det boende som passar dig bäst. För mer information se Tunabyggens hemsida 


Sidan senast uppdaterad