Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Bygglovshandläggare
Elisabeth Hedberg
0243-74171
Sveagatan 21
Telefontid: 10.00-12.00
Bygglovshandläggare
Emma Haglind
0243-66194
Sveagatan 21
Telefontid: 10.00-12.00
Byggnadsinspektör
Hans Johansson
0243-74182
Sveagatan 21
Telefontid: 10.00-12.00
Bygglovshandläggare
Lars-Olof Lundin
0243-74172
Sveagatan 21
Telefontid: 10.00-12.00
Bygglovshandläggare
Marie Kungs
0243-74179
Sveagatan 21
Telefontid: 10.00-12.00
Byggnadsinspektör
Nils Berglund
0243-66553
Sveagatan 21
Telefontid: 10.00-12.00
Bygglovshandläggare
Sandra Frieberg
0243-66290
Sveagatan 21
Föräldraledig. Telefontid: 10.00-12.00
Dela sidan på sociala medier

Altan, uteplats och skärmtak

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Det krävs dock att du håller dig till vissa mått.

Bygga en altan

Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än 1,5 meter från marken.

En altan kräver bygglov om:

Tänk på att visa extra hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn som kan upplevas negativt.

Bygga en skyddad uteplats

Plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus om:

Om du vill glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kräver därför bygglov.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus utan bygglov om:

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Om dina grannar går med på att du bygger annars bygglovsbefriade murar, plank och skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du inte ansöka om bygglov.

Bygglov krävs alltid om:

Tänk på att du inte får bygga plank och murar så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Undantag

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver lov.

Bor du utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, finns det flera åtgärder som i vissa fall inte kräver bygglov. Det kan vara en liten tillbyggnad, annan komplementbyggnad än friggebod, murar och plank.

Kontakta gärna bygglovhandläggarna om du är osäker på vad som gäller för det du vill göra.


Sidan senast uppdaterad