Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Bygg- och kartkontoret
0243-740 00
Dela sidan på sociala medier

Avgifter och taxor

När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Storleken på avgiften beror på vad som behöver göras och hur pass komplicerat det är. I avgiften ingår till exempel kostnaden för:

Att bygga hus är en lång process - i Konsumentverkets och Boverkets gemensamma informationssida "OmBoende" kan du ta del av information om kostnader för att bygga nytt.

 


Sidan senast uppdaterad