Dela sidan på sociala medier

Marklov

Planerar du att schakta eller fylla marken mer än 0,5 meter? Då måste du ansöka om marklov om det är inom ett område med detaljplan.

Det krävs också marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen har bestämt det i planen/områdesbestämmelsen för området.

Om du ska söka ett marklov ska du skicka in en markplaneringsritning som visar marknivåerna före och efter, eventuella slänter och som tydligt visar att slänterna avslutas inom din egen fastighet. Det kan vara bra att komplettera markplaneringsritningen med sektioner. Lämplig skala på markplaneringsritningen är 1:200.

Tänk på att:

Kontakta bygglovhandläggare för att få veta om din fastighet ligger inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse.


Sidan senast uppdaterad