Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Bygg- och kartkontoret
0243-740 00
Dela sidan på sociala medier

När behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan så hör av dig till oss bygglovhandläggare. Generellt kan man säga att du vanligtvis behöver lov för att:

Anmälningsplikt gäller åtgärder som inte kräver bygglov (krävs bygg- eller rivningslov så krävs ingen separat anmälan), exempelvis:


Sidan senast uppdaterad