Plan- och markkontoret
0243 - 740 00
Biolog
Jakob Wallin
0243-74127
Dela sidan på sociala medier

Vilda djur

När vilda djur letar sig in bland våra hus kan de ibland upplevas som störande. Ofta kan du själv komma tillrätta med problemen genom att försvåra eller skrämma djuren. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar.

Kom ihåg att i jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. Det innebär att även deras bon och ägg är fredade. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Nedan finns några tips för att minska problemen med några av våra vanliga djur.

Fåglar som stör

På våren kommer många klagomål om främst måsar som antingen stör och skräpar ner eller som lagt sitt bo olämpligt och är aggressiva när ungarna är små. Många fåglar ser staden som en idealisk plats att leva i eftersom det finns gott om mat och få fiender. Det är svårt att göra något åt.

När det gäller hus är det fastighetsägarens ansvar att se till att fåglar inte trivs och vill placera ett bo där. För att minska problemen kan du:

Rådjur i trädgården

Det effektivaste sättet att bli av med rådjur i trädgården är att sätta staket runt tomten. Andra tips är att:  

Grävlingar under huset

Genom att täta husgrunden kan du förebygga problem med grävlingar under huset. Se också till att hålla rent i trädgården och runt huset. Om du redan har fått in grävlingar under huset är det bästa sättet att sätta för ingången. Se bara till att alla grävlingar då är ute ur grytet. Nedan följer några andra tips för att bli av med grävlingar.

Sniglar

Många hör av sig till kommunen och har önskemål om att kommunens gräsytor ska skötas på ett visst sätt för att inte sniglar ska trivas. I praktiken är det inte möjligt för kommunen att sköta alla gräsytor så kortklippt som önskemålet är.

Det man kan göra är att bekämpa sniglarna på sin egen tomt.

Vid Göteborgs Naturhistoriska Museum finns Sveriges ledande experter på mollusker. GNM har på Internet skapat en sida kallad ”Snigelakuten”. Här kan man ta del av mycket information om bl.a. den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel.  http://gnm.se/snigelakuten.se

Skadade djur och döda djur

Tyvärr sker regelbundet viltolyckor i trafiken. Djur skadas också av andra anledningar. Här finns information om hur du gör med skadade eller döda djur som du hittar i naturen.

Längs vägar och i naturen påträffas ibland vilda djur som är skadade eller döda. Beroende på vilken djurart det handlar om, hur skadan uppkommit och var djuret påträffas finns olika tillvägagångssätt för hur du bör agera och vem du bör kontakta.

Trafikskadat vilt

Om lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, björn, varg, eller örn skadats eller dödats i trafiken är fordonets förare skyldig enligt jaktförordningen att snarast märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet (telefon: 114 14).

Skadade vilda djur

Kontakta polisen om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar.

När det gäller skadade vilda smådjur kan man kontakta Rättviks viltjour, som är en ideell verksamhet som har tillstånd att ta hand om skadade djur. Gäller bland annat fåglar, harar, igelkottar och ekorrar. Telefonnummer: 0248-17017, 073-0246824, 0706-277017.

Döda vilda djur

Ibland påträffar man döda djur i skog och mark, vilket är normalt. Det är markägaren som är ansvarig för att till exempel avlägsna kadaver. Vissa djur faller dock under kategorin "statens vilt" och tillfaller därför staten när de dör eller skadas. Det gäller till exempel björn, varg, järv och ett antal fågelarter. Kontakta Polisen på 114 14.

Ett dött vilt djur kan oftast grävas ner eller överlämnas åt andra vilda djur förutsatt att det ligger på en plats som inte stör allmänheten. Döda djur utmed vägar och järnvägar ska anmälas till väghållaren, oftast är detta Trafikverket. Om du hittar ett dött djur (större däggdjur) på kommunal mark kontakta plan-och markkontoret. 


Sidan senast uppdaterad