GIS-ingenjör
Johan Backlundh
0243-74030
Sveagatan 21, 781 81 Borlänge
GIS-system, databaser, primärkartan, interna webbkartan
GIS-ingenjör
Peter Malmestrand
0243 74008
Sveagatan 21
GIS-system, externa kartor och webben
GIS-ingenjör
Jonas Hållmarker
0243-74169
Sveagatan 21
GIS-system, externa kartor
Kartingenjör
Johan Enborg
0243-66554
Sveagatan 21
Primärkarta
Kartingenjör
Annelie Ingesson
0243-74194
Sveagatan 21
Primärkarta, lantmäteriförrättningar
Kartingenjör
Ulrika Hagblom
0243-222076
Sveagatan 21
Nybyggnadskartor, adressfrågor
Mätningsingenjör
Karl Bergström
0243-74554
Sveagatan 21
Mätning, punktbeskrivningar, primärkartan
Dela sidan på sociala medier

Kartor och geografisk information

Kartor behövs inom kommunen för namn och adressättning, information och vägvisning, turistinformation och miljöredovisning. Kommunens kartmaterial kan också med fördel användas i samband med marknadsföring, trafikplanering samt marknads- och lokaliseringsanalyser.

All karthantering sker numera digitalt och kartorna lagras i databaser. Det innebär att kartmaterialet kan bearbetas på enklare sätt och utformning och utritning kan varieras efter behov. Kartan kan också kopplas till information om fastigheter, befolkning, miljöinformation, trafik mm för analys och presentation i så kallade geografiska informationssystem (GIS). Kartor anpassade för GIS-användning finns och arbete med nya kartprodukter sker fortlöpande

Hos Bygg- och kartkontoret kan du få hjälp med:

Utöver dessa kartor gör vi på beställning specialkartor, t ex särskilda kartor för olika evenemang.

För att få tillgång och nyttjande av ovanstående kartor tecknas ett nyttjanderättsavtal mellan Bygg- och kartkontoret och köparen. Avgiften är baserad på kartans storlek och dess innehåll. Leverans kan även ske via e-post.

Den 14 september 2009 började Borlänge kommun att arbeta med koordinatsystemet SWEREF 99 15 45. Det ersatte Borlänges lokala koordinatsystem (Borlänge 75).

Karta över Borlänge kommun

Här hittar du en karta över Borlänge kommun. Du kan också söka på olika adresser.


Sidan senast uppdaterad