Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Plan- och markkontoret
0243-740 00
Plan- och markchef
Linda Nilsson
0243-74023
Bitr. Plan- och markchef
Gabriel Barrioz
0243-66431
Planingenjör
Chia Eriksson
0243-741 05
Planarkitekt
Mariam Ghasemi
0243-741 08
Planadministratör
Caisa Hjorth
0243-74124
Planarkitekt
Albin Grind
0243-74295
Planarkitekt
Axel Lindqvist
0243-22195
Planarkitekt
David Larsson
0243-74108
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Granskning nr 2 av detaljplan för kv. Föreningen

Ett nytt förslag till detaljplan för fastigheterna Föreningen 1-5 samt del av Borlänge 43:18, har tagits fram av Plan- och markkontoret i juni 2017.

Detaljplan för fastigheten Tyr 23 inom Borlänge centrum

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Tyr 23 har upprättats av Borlänge kommun i augusti 2017.

Ändring av detaljplan för kvarteret Edvard m.fl inom Skräddarbacken

Ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Edvard har upprättats av Borlänge kommun i januari 2017.


Sidan senast uppdaterad