Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Plan- och markkontoret
0243-740 00
Plan- och markchef
Linda Nilsson
0243-74023
Bitr. Plan- och markchef
Gabriel Barrioz
0243-66431
Planingenjör
Chia Eriksson
0243-741 05
Planarkitekt
Mariam Ghasemi
0243-741 08
Planadministratör
Caisa Hjorth
0243-74124
Planarkitekt
Albin Grind
0243-74295
Planarkitekt
Axel Lindqvist
0243-22195
Planarkitekt
David Larsson
0243-74108
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Detaljplan för Tyr 23 inom Borlänge centrum

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Tyr 23 har tagits fram av Borlänge kommun i mars 2017.

Detaljplan för Matsknutsgårdarna 15:5 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för Matsknutsgårdarna 15:5 m.fl. inom Matsknutsgårdarna i Borlänge kommun, har tagits fram i maj 2017.

Ändring av del av Detaljplan för kv Edvard m fl

Arbete pågår med att ta fram en ändring av gällande detaljplan.

Granskning av Detaljplan för Gyllehemmet 2 m fl.

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Gyllehemmet 2 m.fl. inom Gylle i Borlänge kommun, har på uppdrag av fastighetsägaren tagits fram av Sweco Architects AB.


Sidan senast uppdaterad