Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Plan- och markkontoret
0243-740 00
Plan- och markchef
Linda Nilsson
0243-74023
Bitr. Plan- och markchef
Gabriel Barrioz
0243-66431
Planingenjör
Chia Eriksson
0243-741 05
Planarkitekt
Mariam Ghasemi
0243-741 08
Planadministratör
Caisa Hjorth
0243-74124
Planarkitekt
Albin Grind
0243-74295
Planarkitekt
Axel Lindqvist
0243-22195
Planarkitekt
David Larsson
0243-74108
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Vi vill veta vilket Borlänge du drömmer om! Vad är viktigt för dig för att Borlänge ska vara en bra stad att bo och arbeta i?

Granskning av detaljplan för stadsdelsparken och förskola inom Tjärna Ängar - Paradiset

Plan- och markkontoret har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för en stadsdelspark och Trollskogens förskola inom Tjärna Ängar - Paradiset.

Granskning av detaljplan för bostäder på fastigheten Buskåker 1:4 m.fl. inom Buskåker

Ett förslag detaljplan för del av fastigheten Buskåker 1:4 m.fl. har upprättats av Mondo arkitekter i mars 2017.


Sidan senast uppdaterad