Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Plan- och markkontoret
0243-740 00
Plan- och markchef
Linda Nilsson
0243-74023
Bitr. Plan- och markchef
Gabriel Barrioz
0243-66431
Planingenjör
Chia Eriksson
0243-741 05
Planarkitekt
Mariam Ghasemi
0243-741 08
Planadministratör
Caisa Hjorth
0243-74124
Planarkitekt
Albin Grind
0243-74295
Planarkitekt
Axel Lindqvist
0243-22195
Planarkitekt
David Larsson
0243-74108
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Detaljplan för ny bostadsbebyggelse m.m. vid Vattenparken

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan som i huvudsak gör det möjligt att bygga nya bostäder i anslutning till Vattenparken, ca 1 km sydväst om Borlänge centrum.

Detaljplan för fastigheten Hönsarvet 27:144, vid Tolvmilavägen inom Hönsarvet

Ett förslag till detaljplan för Hönsarvet 27:144, vid Tolvmilavägen i Borlänge kommun, har tagits fram av Mavacon AB i mars 2017.

Planprogram Jakobsgårdarna

Samråd om program för detaljplaner i Jakobsgårdarna


Sidan senast uppdaterad