Plan- och markkontoret
0243-740 00
Planarkitekt
Beate Löfvenberg
0243-666 57
Dela sidan på sociala medier

Samråd om fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Kommunstyrelsen i Borlänge har beslutat ta fram en fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort. Nu finns ett förslag för samråd under tiden 8 februari – 5 april 2017.

Syftet med samrådet är att få synpunkter, ny kunskap och förslag så att den färdiga översiktsplanen blir ett bra beslutsunderlag för fortsatt planering. Vi ställer ett antal frågor som vi vill ha hjälp att besvara under samrådet.

Efter samrådet ställs alla synpunkter samman i en samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas sedan och ställs ut under minst två månader. Då är det möjligt att lämna synpunkter på det färdiga förslaget.

Läs förslaget här

Planhandlingarna finns på www.borlange.se/vaxer

Samrådsmöten

Öppet hus kommer att hållas på följande platser:

16 feb     Forssaklacksskolans matsal

21 feb     Globen, Honefsplan

23 feb     Jakobs kapell, Jaxrummet

8 mar     Gylleskolans matsal

9 mar     Biblioteket, Sveatorget

Alla tillfällen är klockan 15.30–18.30

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter skriftligt senast den 5 april 2017 till planmark@borlange.se.

Vi vill få svar i redigerbart format (word) för att underlätta sammanställningen av inkomna svar.

Det går också att svara direkt i svarsformuläret på webben.

Upplysningar

Beate Löfvenberg, projektledare, 0243-666 57, beate.lofvenberg@borlange.se


Sidan senast uppdaterad