Centralarkivet
0243-741 02
Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Öppettider: Mån-fre 8.30-12.00, 13.00-15.00
Dela sidan på sociala medier

Arkiv och släktforskning

Arkivets huvuduppgift är att ta hand om, ordna och förteckna de olika myndigheternas handlingar när dessa levererats till centralarkivet. De övergripande målen för kommunens arkiv anges i Arkivlagen.

På en mer detaljerad nivå regleras kommunens arkiv av dess Arkivreglemente och av centralarkivets Råd och Föreskrifter. Arkivet övervakar arkivbildningen hos förvaltningarna samt är rådgivande i frågor om dokumenthantering. Viktiga uppgifter är gallring av handlingar för att minska pappersflödet samt hur man för framtiden skall kunna bevara datalagrad information.
Arkiven skall hållas ordnade och förtecknade så att de tillgodoser:

Centralarkivet är öppet för alla. Tryckfrihetsförordningen ger rätt till enskilda personer att ta del av de handlingar som finns i arkivet. Vissa handlingar är dock hemligstämplade för att skydda den personliga integriteten. Sekretessen för handlingar ur exempelvis social- och barnavårdsnämndernas arkiv gäller i 70 år. Det är bland annat till centralarkivet du vänder dig om du vill veta något om vår gemensamma historia. Vi besvarar förfrågningar från kommuninnevånare och tjänstemän. Protokollsutdrag, ritningar, och nya utskrifter av borttappade betyg är exempel på ofta återkommande frågor.

Centralarkivet bevarar och förvarar viktig information från kommunala verksamheter och från andra delar av samhället. Här förvaras handlingar från barnomsorg, skola, äldrevård, uppgifter rörande gator och fastigheter. Här arkiveras handlingar från de tidigare kommunerna Domnarvet, Torsång och Stora Tuna. Här finns fotografier och ritningar.

Några enskilda arkiv finns också i centralarkivet, bland annat Rommehedslägret och Stora Tuna-Borlänge kommunförbund

 

Centralarkivet


Öppettider: Mån-fre 8.30-12.00, 13.00-15.00

Telefon: 0243-741 02

E-post: centralarkivet@borlange.se

Betygskopior beställning

Hos oss kan du få en kopia på ett borttappat betyg. Kopian skickas som en PDF-fil till din e-postadress.

Historisk information om Borlänge

Nedan kan du läsa en kort historik över de kommuner vars handlingar förvaras i centralarkivet.


Sidan senast uppdaterad