Fritidsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Fritidsnämnden
Ola Brossberg (S)
Nämndsekreterare
Susanne Rindeskär
0243-743 59
Dela sidan på sociala medier

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens främsta ambition är att skapa goda förutsättningar för ett brett och mångsidigt föreningsliv och att Borlänge också fortsättningsvis skall vara en etablerad arrangörsort av högklassiga nationella och internationella evenemang.

Fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

E-postadresser ledamöter

Ola Brossberg S ordförande
Per Hillerström OFA 1:e vice ordförande
Emil Åhman KD 2:e vice ordförande
Birgitta Elfström S
Christian Kaddik S
Prabakaran Rajasekaran MP
Carl Dehlbom V
Feasl Kheder M
Oscar Sjökvist C
Fredrik Haglund SD
Kjell Mosell -
 

Ersättare

Mikael Karlsson S
Birgitta Andersson S
Tiina Jansson S
Nicole Skoglund OFA
Gugge Häglund MP
Dhifon Sheik Ali V
Hardy Bergman M
Monica Grundin C
Boel Högberg L
Kjell Forslund SD
Kent Forschner Hell SD


 Protokoll


Sidan senast uppdaterad