Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Ledningsstrateg
Jenny Rehn
070-220 92 74
Dela sidan på sociala medier

Värdegrund

Med en gemensam värdegrund visar Borlänge kommun vilka värden som är viktiga för medarbetare i Borlänge kommun. Vi utvecklar vår verksamhet med helhetssyn som bidrar till ännu bättre service för borlängeborna.

En stark värdegrund är viktigt för att attrahera och rekrytera rätt medarbetare som delar våra värderingar. Att våra ledare är föredömen samt levandegör värdegrunden i vardagen är en förutsättning för att nå vårt mål att den genomsyrar verksamheten.

I Borlänge kommun arbetar vi aktivt med värdegrunden både inom tjänstemannaorganisationen samt för våra förtroendevalda. Det är vi riktigt stolta över!

Vi finns här för Borlängbon

Fokus på borlängeborna hjälper oss att förstå syftet med verksamheten och vilka vi finns till för. Det innebär att vi blir duktiga på att lyssna på våra medborgare och kan anpassa verksamheten utifrån deras behov. På det sättet kan vi leverera de tjänster som efterfrågas på ett effektivare sätt

Vi gillar utmaningar

Våra medarbetare har stor delaktighet i förbättringsarbetet. Vår syn är att medarbetarna lättare hittar lösningar då de har störst kunskap om verksamheten och ser de utmaningar som finns. Genom att medarbetarna känner till målen och inriktningen för verksamheten blir behovet av detaljstyrning mindre och vi skapar större arbetsglädje.

Vi möter varje människa med öppenhet

Vi visar respekt och ser allas lika värde. Vi arbetar för en organisation utan fördomar och med ett trevligt och professionellt bemötande.


Sidan senast uppdaterad