Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Samhällsplanerare
Jonas Fellström
0243-74303
Dela sidan på sociala medier

Tätortsstatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, gör vart femte år nya avgränsningar av rikets alla tätorter. För att få benämningen tätort krävs en sammanhängande bebyggelse med högst 200 m mellan husen och minst 200 invånare.

Av SCB:s tätortsstatistik daterad 2015-12-31 framgår att Borlänge, Romme, Norr Amsberg, Repbäcken, Idkerberget, Halvarsgårdarna, Ornäs och Torsång klassificerats som tätorter.
 
Tätorter i Borlänge 2015
 
Tätort Antal invånare
Borlänge 41955
Romme  1735
Ornäs 1083
Torsång 712
Halvarsgårdarna 317
Idkerberget 252
Norr Amsberg 238
Repbäcken 233

Sidan senast uppdaterad