Dela sidan på sociala medier

Protokoll

Alla beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens olika nämnder redovisas i protokoll. I protokollet redogörs ärendet, de förslag och yrkanden som förekommit och vilka beslut som fattats.

I protokollen står också vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och därmed tillgängligt för alla.

Här hittar du kommunens protokoll från nuvarande nämnder och tidigare nämnder som upphört. 


Sidan senast uppdaterad