Dela sidan på sociala medier
Dela sidan på sociala medier

Biträdande rektor Introduktionsprogrammen

Arbetsplatsbeskrivning

Introduktionsprogrammen (IM) består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. All personal arbetar för att verksamheten ska präglas av ett förhållningssätt som är relations- och trygghetsskapande för eleverna vilket medför ökad motivation för studierna och därmed högre måluppfyllelse. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomarna att etablera sig på arbetsmarkanden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som elever utan behörighet till nationella program har. Ett viktigt fokusområde i verksamheten är mångfald och inkludering eftersom en stor del av våra elever kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammen är dels förlagda till Gamla Industriskolan och är dessutom lokalintegrerade på Hagagymnasiet och Hushagsgymnasiet.

Arbetsuppgifter

Som biträdande rektor ska du arbeta på uppdrag av rektor i ett ledningsteam med direkt ansvar för någon eller några delar av Introduktionsprogrammens totala verksamhet.
Ledningsgruppen har ett gemensamt uppdrag att utveckla programmen och hävda skolans mål i samverkan med vårdnadshavare, personal och övriga intressenter i och utanför skolan. Du har direkt ansvar för en personalgrupp, samordning inom och mellan enheterna, administrativa arbetsuppgifter som budget- och ekonomiuppföljning samt analyser och schemaläggning.
Du deltar i ledning och utveckling av den egna verksamheten samt i samverkan med gymnasiets nationella program. Du har delansvar för uppdrag direkt kopplade till ditt ansvarsområde samt övergripande uppdrag för ledningen av det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet. Du kommer att specifikt ansvara för Introduktionsprogrammens språkintroduktion.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning och pedagogisk insikt, vi ser gärna att du har erfarenhet som ledare inom skolan. Du är väl förankrad i de nationella styrdokumenten som styr verksamheten. Du ska vara intresserad av att utveckla din egen kompetens tillsammans med övrig ledningspersonal. Du är trygg och kommunikativ och har förmåga att entusiasmera, förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna. För dig är kvalitetssäkring en självklarhet. Du ska vara rik på och ha förmåga att genomföra idéer. Du är utmanande och orädd i ditt ledarskap och din sociala kompetens och personliga lämplighet är av största betydelse. Tidigare erfarenhet att arbeta med nyanlända är ett krav.
Du ska ha insikt i de kommunala beslutsprocesserna och vilka krav som ställs på en ledare i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet krävs.

Övrigt

Borlänge kommun har beslutat att ej ta emot bifogade filer till ansökan utan att ni endast söker via det standardiserade ansökningsformuläret.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, arbetsgivarintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Antal platser: 1

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-06-02 23:59:59

Arbetsgivarens referensnummer: A682777

Sök tjänsten

Upplysningar lämnas av

Kjell Hallin
0243 - 749 88

Fackliga företrädare

Klas Holmgren
0243-745 79