Dela sidan på sociala medier
Dela sidan på sociala medier

Förstelärare Specialpedagog Tjärnaängskolan

Arbetsplatsbeskrivning

Tjärnaängskolan/Solängsskolan är en F-6 grundskoleenhet med ca 400 elever där elever F-2 (ca 200) går på Tjärnaängskolan och elever 3-6 (ca 200) går på Solängsskolan. Vi har ett ypperligt läge med gångavstånd till både skog, sportfält, simhall. På våra skolor finns elever från 17 olika nationaliteter och speglar hela vårt samhälle. Skolan har barn från familjer med olika härkomst, olika utbildningsbakgrund och olika socio-ekonomiska förutsättningar.

Vår verksamhet genomsyras av flexibilitet och pedagogisk mångfald för att kunna möta elevernas behov. Viktiga frågor för oss är värdegrund, hälsa och miljö. På vår skola ska alla - elever såväl som personal känna glädje och trygghet i en bra lärmiljö. Skolan arbetar inkluderande. Lärarna arbetar i team runt varje årskurs. I personalgruppen finns stor kunskap om barns förmågor, olikheter och behov, men vi behöver också en specialpedagog som har ett övergripande ansvar för specialpedagogiska insatser och leder det specialpedagogiska teamet.

From ht 16 är vi en partnerskola och det ger oss redan idag tillgång till aktuell forskning och skolutveckling. Vi ser fram emot kontinuerlig kontakt med Högskolan Dalarna och möten med blivande lärarkollegor.

Vi har höga förväntningar på våra elever och vi arbetar utifrån ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Ungefär 120 elever har plats på våra fritidshemsavdelningar.

MISSA INTE CHANSEN ATT BLI EN I VÅRT TEAM !

Arbetsuppgifter

Arbeta som specialpedagog på skolan och utveckla det specialpedagogiska arbetet i området.
Kärnan i ditt uppdrag består i huvudsak av undervisning. Du är väl insatt i LGR 11 och har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Du ingår i skolans elevhälsateam och har ett övergripande ansvar för specialpedagogiska insatser.
Du kan även få andra lärarrelaterade uppgifter så som att:
* leda öppna seminarier om din och dina kollegors undervisning för att sprida kunskaper och erfarenheter av det goda arbetet inom både grundskola och grundsärskola.
* initiera och leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att förbättra undervisningen.
* stödja och handleda andra lärare i kollegiala samtal.
* vara delaktig i introduktionen av nyanställda lärare.
* medverka till att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt under VFU
* vara huvudansvarig för ett ämne och bevakning av detta.
* vara beredd att i viss mån arbeta övergripande i inkluderingsområdet/ bildningssektorn.

Kvalifikationer

Legitimerad specialpedagog med grundskollärarutbildning i botten.
Erfarenhet av arbete med barn från andra kulturer beaktas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där kreativitet och flexibilitet är nyckelord.
Din legitimation ska vara inregistrerad i Borlänge kommuns lärarlegitimationssystem 20170815.
Du som inte är tillsvidareanställd i Borlänge kommun får skicka in din legitimation på begäran.
Fyra års väl vitsordat arbete med undervisning från nuvarande arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare där god förmåga att förbättra elevers studieresultat och starkt intresse för undervisning visats.
Du ska i ditt personliga brev beskriva och argumentera med ca 500 ord, VARFÖR du är lämpad för en förstelärartjänst och HUR du arbetar för att förbättra elevernas måluppfyllelse.
Utgå ifrån: HUR du tänker, VAD du gör och VARFÖR (ex i mötet med eleven, ledarskap i klassrummet, arbetsmetoder), samt HUR DU HAR BIDRAGIT till utvecklingsarbetet i din skola eller i verksamheten.
Om du verkar som förstelärare i Borlänge kommun behöver du inte lämna ovanstående beskrivning.
Eftersom förstelärartjänsten i nuläget är tidsbegränsad kommer du att få en tillsvidareanställning som lärare i grunden.

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse. Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Antal platser: 1

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-06-07 23:59:59

Arbetsgivarens referensnummer: A675849

Sök tjänsten

Upplysningar lämnas av

Stefan Fredriksson
0243-744 32

Andersson Ann-Britt
0243-665 38

Fackliga företrädare

Klas Holmgren
0243-745 79

Torbjörn Sevelin
076- 8013045