Dela sidan på sociala medier
Dela sidan på sociala medier

Gylle skola söker erfarna elevassistenter

Arbetsplatsbeskrivning

Gylle skola i Borlänge är en F-9 skola med drygt 900 elever. Vi består av en yngre och en äldre enhet. Skolan består av flera byggnader, med tillhörande stor idrottshall och aula. Vi har närhet till stora grönområden och ishall, som vi kan nyttja för alla åldrar.

Vi är en skola som befinner sig i ett starkt utvecklingsskede med fokus på ökad måluppfyllelse. Vår personalgrupp kännetecknas av engagemang och delaktighet. Vi har starka arbetslag som är organiserade utifrån olika årskurser med eleven i centrum. Tillsammans vill vi skapa en fantastisk skola, där alla elever går ut årskurs 9 med positiv självkänsla och en stark framtidstro, - Framtiden börjar på Gylle… och med dig!

Som medarbetare på Gylle skola ingår vi alla i samma organisation med fokus på uppdraget och kommunens värdegrund.
• Jag finns här för Borlängebon
– Det innebär att jag har fokus på mitt uppdrag. Jag är professionell och trevlig i mitt bemötande.
• Jag gillar utmaningar
– Det innebär att jag vågar tänka nytt och bidrar till förändring. Jag vill utvecklas och växa. Jag är stolt över mitt arbete.
• Jag möter varje människa med öppenhet
- Det innebär att jag visar respekt för alla jag möter. Jag har tilltro till människor och ser allas lika värde.

Arbetsuppgifter

Gylle skola söker duktiga och erfarna elevassistenter, som är vana att hantera krävande situationer.
Du ska stödja eleven både i skolarbetet, på lektionerna och på raster.. Du ska arbeta för att skapa relationer och vägleda eleven framåt i sin skoldag. Du förväntas kommunicera med vårdnadshavare och att regelbundet återkoppla till både dem, klassläraren, och övriga kollegor.
Du kommer att ingå i arbetslaget för skolans elevhälsateam vilket består av bland annat specialpedagog, speciallärare, resurslärare, och kurator. Skolans elevhälsateam genomför handledning och stöttar/vägleder skolans samtliga elevassistenter då arbetet kan vara fysiskt- och psykiskt krävande.

Kvalifikationer

Du behöver vara en varm, trygg och tydlig vuxen, med uppdrag att vägleda en ung människa i behov av stöd. Du behöver också vara lyhörd för individers olika behov och förutsättningar samt kunna anpassa dig därefter. Du ska ha vana att arbeta med elever och kunna växla nivå/förhållningssätt efter elevernas individuella behov. Du måste ha lätt för att samarbeta i arbetslag och dela med dig kunskap såväl som ta del av andras kunskap.
Det kommer att hjälpa dig i arbetet om du har erfarenhet av liknande uppdrag. Det är meriterande om du har en socialpedagog utbildning samt kännedom om grundskolans styrdokument.

Övrigt

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, arbetsgivarintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE UNDANBEDES VÄNLIGT MEN BESTÄMT!

Anställningsform

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Tidbegränsat till 2017-12-31 med möjlighet till förlängning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Ange löneanspråk.

Antal platser: 2

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-05-29 23:59:59

Arbetsgivarens referensnummer: A684129

Sök tjänsten

Upplysningar lämnas av

Annette Lundberg
0243-741 36

Johanna Ädel
0243-665 18

Fackliga företrädare

Anna-Lena Billman
0243-744 62

Ingrid Källman
0243-747 63

Inga-Britt Sandström
0243-665 50