Dela sidan på sociala medier

Anmälan och uppsökande verksamhet

Om information eller en anmälan inkommer till Omsorgsnämnden om att en kommun-invånare har behov av stöd och hjälp är handläggaren skyldig att följa upp den. Kontakt tas med den det berör för att ta reda på om den enskilde vill ansöka om bistånd. Informations-skyldigheten gäller även till personer som har behov av stöd men som inte är motiverade att göra en ansökan. Kommunen har då skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet och i vissa fall motiverande insatser.


Sidan senast uppdaterad