Dela sidan på sociala medier

Frivilliga

Här hittar du information om frivilligorganisationer där du kan söka hjälp och stöd

Väntjänsten erbjuder

  • Besök
  • Promenader
  • Ledsagning vid sjukresor och läkarbesök (Väntjänsten drivs av Svenska kyrkan, Röda korset SPF samt PRO).

Kontaktuppgifter: 0243-666 90

Svenska Kyrkans diakoni erbjuder

  • Samtalsgrupper för anhöriga
  • Personliga samtal

Kontaktuppgifter: Lisbet Lindholm tel 0243-663 67, diakon Svenska kyrkan

Röda korset erbjuder

  • Anhörigcirklar

Kontaktuppgifter: Elsy Radbrant tel 0243-181 73 kontaktperson Röda korset Anita Lindahl tel 0243-23 31 19 kontaktperson Röda korset

SPF och PRO erbjuder

  • Gemenskap och samvaro
  • Studieverksamhet
  • Utflykter och resor

Kontaktuppgifter: SPF tisdagar kl 10-12 tel 0243-817 13 PRO mån-torsdag kl 9-16, fredag kl 9-12 tel 0243-22 66 67


Sidan senast uppdaterad