Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Överförmyndare i samverkan
0243-666 44
Dela sidan på sociala medier

För dig som är förmyndare

Vissa åtgärder som den som är förmyndare företar för ett barns räkning kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke.

Det gäller främst köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt, utlåning och drivande av rörelse. Även för inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för den omyndiges räkning krävs överförmyndarnämndens samtycke. Får den omyndige arv skall arvskifte upprättas och i vissa fall ges in till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

I situationer där det finns motstridiga intressen mellan barnet och förmyndaren, exempelvis när båda har delägarskap i samma dödsbo, är det nödvändigt att förordna en tillfällig god man. Avsikten är att säkerställa att barnets rättigheter tas tillvara.

Kontakta överförmyndare i samverkan för mer information.


Sidan senast uppdaterad