Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Dela sidan på sociala medier

Hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning kan olika hjälpmedel stötta dig i vardagen. Ett hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller habiliteringsprocess som syftar till att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Om du bor i Borlänge kommun och upplever att du har behov av hjälpmedel i vänder du dig till din vårdcentral eller den vårdenhet du redan har kontakt med inom specialist­sjukvården eller kommunen för bedömning.

Hjälpmedel som du får av till exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska ägs av LD Hjälpmedel och lånas ut till dig så länge behovet finns. Avgift tas ut vid förskrivning av hjälpmedel om du är 20 år eller äldre. Mer information om detta får du av den som förskriver hjälpmedlet.

Ansvar

Du eller din god man eller förmyndare ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden.

När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig.

Vid förskrivning av personliga hjälpmedel undertecknas ett låneavtal där ditt ansvar framgår.

Länk till låneavtal

Ditt ansvar är att:

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedel kan återlämnas där du fått det förskrivet, exempelvis vårdcentral, sjukhus eller lasarett eller vid kommunens återlämningsplats för hjälpmedel, se karta.

Hjälpmedel som inte lämnas åter efter begäran kan du bli skyldig att ersätta.


Sidan senast uppdaterad