Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Konsumentvägledare
Kristina Axelsson
0243-759 06
Dela sidan på sociala medier

Fel på varan, vad göra?

Om det är fel på din nyköpta vara ska du i första hand kräva att få varan reparerad.

Du kan också kräva en ny likvärdig felfri vara om det inte innebär en oskälig kostnad för företaget. Detta ska inte kosta dig som konsument något.

I vissa fall kan du kräva att i stället för reparation få en likvärdig felfri vara. Du måste då kunna visa att det innebär stora problem för dig att vänta på en reparation. Du måste kunna visa att du har ett stort behov av varan och därför inte kan vara utan den. Om en reparation kan göras till en mycket lägre kostnad för säljaren tar man också hänsyn till det och väger dessa intressen mot varandra.

Du behöver normalt inte acceptera mer än två reparationsförsök av samma fel. Företaget har dock rätt att felsöka varan en tredje gång för att konstatera att det faktiskt rör sig om samma fel.

Skälig tid för reparation

Normalt kan du kräva ett avhjälpande inom ett par dagar från det att säljaren fick tillgång till varan. Dock ska hänsyn även tas till säljarens möjligheter att avhjälpa felet. Man måste alltså beakta vilken tid som normalt sett beräknas gå åt för den aktuella reparationen.

Inom hemelektronikbranschen är det idag vanligt med en reparationstid på upp till tre veckor för tekniskt komplicerade produkter som datorer och mobiltelefoner. Detta anses i allmänhet som acceptabelt, vilket även Allmänna Reklamationsnämndens praxis visar. Om företaget lämnat en lånevara till dig under reparationstiden måste du acceptera att reparationen kan ta längre tid än så.

Kan du visa att du inte kan vara utan just din vara utan väsentlig olägenhet kan du i stället kräva någon annan påföljd. Exempelvis om du ska resa bort och verkligen behöver just din vara på resan.

Prisavdrag, reparationskostnad eller hävning

Om varan inte går att laga eller omleverera har du rätt att få prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet. Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet, vilket betyder att du får pengarna tillbaka. Ett fel kan också vara väsentligt om felet kvarstår efter två avhjälpningsförsök.

Du har alltid rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Ersättning för kostnader

Du har rätt att få ersättning för de extra kostnader som uppstår på grund av reklamationen. Det kan till exempel vara ersättning för bilresor till butiken, fraktkostnader eller telefonsamtal. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj, till exempel om en tvättmaskin läcker vatten och orsakar fuktskador.


Sidan senast uppdaterad