Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Risk- och säkerhetssamordnare
Thorsten Bladlund
0243-743 30
Dela sidan på sociala medier

Krisberedskap

Om en kris inträffar hittar du uppdaterad information på borlange.se. Kommunen har en särskild krisberedskap som samtidigt aktiveras.

Krisorganisation

En kris kan vara en stor brand, översvämning eller olyckor där många personer är inblandade. Om en kris inträffar i Borlänge kommun är det politikerna i finansutskottet som bildar en krisledningsnämnd. De tar över ledningen av de kommunala nämnderna och dess verksamhet. 

Inom kommunen finns också en krisorganisation som aktiveras vid en kris. Krisorganisationen består av olika antal personer, beroende på hur allvarlig krisen här. Varje person i organisationen bidrar med sin kompetens och ansvarar för en särskild del av organisationen.

Vid samhällsstörningar och vid större olyckor kan kommunens krisorganisation förstärkas med Frivilliga Resursgrupper (FRG). I Borlänge ingår cirka 70 personer i FRG.

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Vid akuta händelser som olyckor erbjuder POSOM-gruppen ett stöd för de som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan. Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra. Gruppen kan vid behov förmedla professionell hjälp.

I gruppen ingår representanter för ambulans, kyrka, polis, räddningstjänst och socialförvaltning. POSOM-gruppen nås vid behov via SOS Alarm, tfn 112, eller via Polisen tfn 114 14.

Dammbrott

Risken för att en damm ska brista är mycket liten. Om en större damm skulle brista innebär det inte att en flodvåg sköljer över länet, men stora områden längs älven skulle svämma över. Ett dammbrott i Trängslet i Älvdalen skulle påverka vattennivåerna också i Borlänge.

Brandskydd

Information om brandskydd hittar du via länken nedan till Räddningstjänsten Dala Mitt.

Elavbrott

Vid elavbrott i Borlänge hittar du information hos Borlänge Energi via länken nedan.

Lagar och regler

Enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om extraordinär händelse ska kommunen upprätta handlingsprogram som revideras för varje politisk mandatperiod. Handlingsprogrammet upprättas i samverkan mellan kommunerna Borlänge, Falun, Säter och Gagnef samt Räddningstjänsten Dala Mitt.


Sidan senast uppdaterad