Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Bygga, bo & planera

Synpunkter kring Islamiskt center behandlas efter samråd

Den 15 mars ägde en planerarstuga i Folkets hus rum om planprogrammet för Islamiskt center. Dessutom har planprogrammet varit utställt för programsamråd på Biblioteket vid Sveatorget, Palladium och i Stadshusets foajé fram till den 19 april 2012. Nu har synpunkter kommit in och Plan- och markkontoret har påbörjat sitt arbete med att sammanställa dessa.
 
De platser som diskuteras för ett Islamiskt center är:

1. Norr om Soltorgsgymnasiet
2. Vid korsningen Paradisvägen – Petter Blåders väg i Jakobsgårdarna
3. Vid Tennishallen
4. Söder om stadshuset 
 
Vad händer nu?
Samrådet kring planprogrammet avslutades den 19 april och nu påbörjas arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och utvärdera föreslagna alternativ. Bland de inkomna synpunkterna finns röster som är både för och emot planförslaget för ett Islamiskt center.

Några synpunkter framhåller platsen söder om Stadshuset, mellan före detta komministerbostaden och förskolan Eken som positiv. Närområdet har god tillgång till parkeringsplatser och nära till allmänna kommunikationer. Svenska kyrkan och Islamiska förbundet har redan idag ett nära samarbete vilket lett ökad förståelse och kunskap om olika religioner och kulturer. Med två religiösa byggnader i nära anslutning till varandra ges goda möjligheter till att vidareutveckla denna samverkan. Utifrån förskolans perspektiv och verksamhet ger närheten till dessa byggnader goda möjligheter till ökad kulturell och religiös förståelse i det dagliga arbetet.

Synpunkter finns också på trafiksituationen som kan uppstå vid större sammankomster, kulturmiljön kring kyrkan samt finansiering av Islamiskt center. Synpunkterna i sin helhet finns tillgängliga på Plan- och markkontoret, Palladium.

Ett alternativ föreslås slutligen för politikerna som också godkänner planprogrammet. Plan- och markkontoret beräknar att ett förslag till placering av Islamiskt center ska finnas framme för beslut till sommaren.

När en plats är beslutad påbörjas arbetet med att ta fram en detaljplan enligt Plan- och bygglagen. Du kan läsa mer om processen med att ta fram en detaljplan på hemsidan via länken till höger. I högra menyn finns också mer information kring planprogrammet.

Har du frågor kring Islamiskt center är du välkommen att höra av dig till:

Steve Johnson, Plan- och markchef, 0243-741 85
Malin Hellman, Planarkitekt, 0243-740 07
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2012-04-26 av Malin Hellman

Skapad: 2012-04-26 av Lisbeth grannas
  • Samhällsbyggnadssektorn
  • 781 81 Borlänge 
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243 -740 00
  • Fax: 0243 - 660 70
Mer information:

Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp