Profilbild Politikg & ekonomi
50 000 borlängebor
Politik & ekonomi

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö-och byggnadsnämnden har som övergripande mål att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.
 
Nämnden skall följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor som rör planläggning, byggande och fastighetsbildning, lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. 
 
Därutöver är man myndighetsutövare inom miljöbalkens ramar, livsmedelslagstiftningen och djurskyddslagen.
 
Miljö-och byggnadsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.
 
De ärenden som skall behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.
 
Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2014-12-11  

Skapad: 2009-02-04 av Matti Ståhlberg
 • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Borlänge kommun
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Röda vägen 50
 • Tel: 0243-740 00 vx
 • Anders Wiklund
 • ordförande
 • Tel: 0243-745 43
 • Hanna Hellström
 • Nämndsekreterare
 • Tel: 0243-665 90
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
xltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp