Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Hållbart samhälle

Hälsoläget i Borlänge

För att veta hur man ska prioritera och vad som är viktigast att jobba med just nu är det viktigt att man har ett aktuellt underlag att utgå ifrån. 

 
Det gör det möjligt att fatta väl underbyggda beslut och rikta arbetet åt rätt håll. Det är också en förutsättning för att kunna göra uppföljningar och att mäta resultat av det arbetet vi bedriver.
 
Borlänge kommuns folkhälsopolitiska mål följs upp varje år sedan 2009. År 2009 och 2010 gjordes folkhälsobokslut och 2011 ingick uppföljningen som en del i kommunens hållbarhetsredovisning. Den senaste uppföljningen för 2012 års arbete kallas "Folkhälsorapport 2012. Folkhälsan i Borlänge - idag och imorgon." 
 
Till vänster i menyn kan du hitta Borlänge kommuns uppföljningar med aktuell statistik för hälsoläget i Borlänge.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2013-06-18 av Margareta Bolmgren

Skapad: 2009-10-28 av Malin Weinholtz
 • Utvecklingskontoret
 • Borlänge kommun
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Röda vägen 50
 • Tel: 0243-740 00 vx
 • Fax: 0243-742 28
 • E-post
 • Margareta Bolmgren
 • Folkhälsostrateg
 • Tel: 0243-748 69
 • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEslwwml}6%u%t%vpnvwtyrKmz}wlyrp6%spxltw%tzExl}rl}p%tl6mzwxr}pyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp