Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Skräddarbacksskolan

Gult arbetslag

 
I gul studiehall finns verksamhetsåret 2014-2015 fem klasser, tre årskurs 1 och två årskurs 3.
 
I klass 1A arbetar Linda Sjögren och Rolf Östensson, i klass 1B Marita Johansson och Ann-Christin Olsson, i klass 1C Frida Dufåker och Örjan Eriksson, i klass 3A Helena Flood, i klass 3B Ewa Ivarsson. I arbetslaget ingår också Inga Budmark. 
  
Gul studiehall inhyser dessutom fritidshemmet Borgen.

Klassernas veckoblad finns att läsas under respektive flik.
  
Eftersom skolan ligger så nära naturen blir det naturligt att ta vara på den. Naturen är ett förträffligt klassrum att vistas i vilket vi regelbundet utnyttjar. Skolans egen skolskog, Lillskogen, underlättar också möjligheterna att bedriva utomhuspedagogik.
 
Den sociala gemenskapen är viktig för alla, både stora och små. Vi vuxna har ett gemensamt ansvar för alla barn och det känns viktigt att barnen känner sig trygga med alla vuxna. Genom att ha gemensamma aktiviteter med både yngre och äldre upptäcker de yngre barnen att de inte behöver känna oro inför de äldre.
 
Det viktigaste av allt är dock att vi lär oss umgås på ett bra sätt. Att lära sig den gyllne regeln är en bra början” Du ska vara mot andra som du vill att andra ska vara mot dig”.
Språkbruket bland barnen kan bli betydligt bättre och det är något vi strävar mot.
 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2014-08-19  

Skapad: 2005-11-14 av Kent Gustafsson
 • Skräddarbacksskolan
 • Borlänge kommun
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Frostmors väg 1
 • Tel: 0243-745 84
 • Fax: 0243 661 15
 • Visa på karta:
 • Karta [Nytt fönster]
 • Ragnhild Larsson
 • Rektor för Skräddarbacksskolan
 • Tel: 0243-749 58
 • Mobil: 070-571 42 28
 • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzE}lrystwo6wl}%s%szyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp