Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor
Hållbar trafik

Samordnad livsmedelsdistribution

Illustrerande fotogarafi över Borlänge kommuns livsmedelsditributionAtt utsläpp från transporter är ett av våra största globala miljöproblem råder det väl inga tvivel om. Våra bilar blir renare och renare, men det räcker inte. Vi måste minska antalet transporter och ställa högre miljökrav på fordonen.


Nytt sätt att transportera

I Borlänge, Gagnef, Säter och Smedjebacken har kommunerna drastiskt förändrat sättet att transportera livsmedel till de kommunala enheterna.
Idag är också Ludvika och Falun med 
i systemet.

 
Tidigare körde leverantörerna själva ut sina varor till varje enhet. Det alstrade en kolossal mängd transporter och därmed mängder av avgaser och dessutom en trafikosäker miljö för barn och andra på bland annat förskolor och skolor.
 

Upphandling av transporter och livsmedel var för sig 

Nu köps transporter och livsmedel in var för sig. Leverantörerna kör sina varor till en gemensam distributionscentral varifrån de forslas vidare med en och samma distributör. Det har minskat antalet transporter till enheter som förskolor och skolor markant. Varorna kan levereras på tider då det inte är så mycket folk i rörelse på enheterna, vilket ger en större trafiksäkerhet. Man har möjlighet att ställa miljökrav på distributören, vilket man inte kunde göra när transporterna köptes i paket med livsmedlen.
 
Ökade möjligheter för mindre leverantörer
En ytterligare stor vinst med det nya sättet att upphandla livsmedel är ökad konkurrens. Nu har de små lokala leverantörerna möjlighet att leverera utan att behöva transportera sina varor till ett stort antal enheter. 
 
Krav på minskade koldioxidutsläpp
Tidigare ställde kommunen krav på minskade koldioxidutsläpp på 5 % under avtalsperioden. Modellen visade sig vara komplicerad att följa upp. I den senaste upphandlingen valdes därför en annan lösning som uppmanar distributören att i en plan visa sin minskning av utsläppen.
 
Du kan ladda ner en informationsfolder om projektet eller kontakta oss så skickar vi den med posten. Kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2013-01-21 av Agneta Modig

Skapad: 2005-11-23 av Karin Gustavsson
 • Utvecklingskontoret
 • Borlänge kommun
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Röda vägen 50
 • Tel: 0243-740 00 vx
 • Fax: 0243-742 28
 • E-post
 • Helena Faktus
 • Processledare hållbar trafik
 • Tel: 0243-740 93
 • Mobil: 070-209 87 37
 • E-post
Mer information:

Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEslwwml}6%u%t%vpnvwtyrKmz}wlyrp6%spxltw%tzEspwpyl6qlv%t%u%sKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp