Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Hygienlokaler

Foto av händer som sätter in akupunkturnålar i en kroppHygienlokaler är ett begrepp för samtliga lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Miljönämnden ställer krav på sådana lokaler. Dessutom kontrolleras hur verksamheten bedrivs.
 
Vissa hygienlokaler ska anmälas till miljönämnden innan de tas i bruk. Det gäller bland annat skolor, förskolor, solarium, bassängbad och stickande/skärande verksamheter som exempelvis fotvård, akupunktur, tatuering, piercing. Förändringar av dessa verksamheter eller ägarbyte ska också anmälas till nämnden. Blankett för anmälan kan hämtas via länken till höger.
 
Om verksamheten startar eller pågår utan att anmälan till miljönämnden gjorts tas en miljösanktionsavgift ut.
 
Miljönämnden ansvarar även för tillsyn på de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Exempel på sådana är massage och frisörer där endast hårvård bedrivs.
Foto av en person som simmar i en bassäng 
Efter beslut i kommunfullmäktige i Borlänge kommer en fast årlig avgift att införas för många hygienlokaler. En avgift tas också ut för handläggning av anmälan.
 
Verksamheten kan även behöva anmälas till bygg- och kartkontoret. Exempel är ventilation, ändrad användning av bostadslokal till offentlig verksamhet och uppsättande av skyltar.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-05-29  

Skapad: 2005-09-22 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp