Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Smittskydd

Smitta kan spridas genom exempelvis djur, livsmedel, vattentäkter,Fot av livsmedel avloppsvatten och ventilationsanläggningar. Miljökontorets offentliga tillsynsarbete syftar till att förebygga uppkomst av smitta eller hindra att smitta sprids. Därför ställs speciella krav på vissa verksamheter, lokaler eller anläggningar. Detta kan exempelvis vara både lokaler för allmänheten och enskilda avloppsanläggningar.
 
Provtagning sker regelbundet inom vissa områden såsom dricksvatten, livsmedel och avloppsreningsverk. Vid inspektioner av offentliga verksamheter kontrolleras även att till exempel smittrening utförs på rätt sätt i de fall det krävs. Fullständig smittrening innebär rengöring, desinfektion och sterilisering. Det är viktigt att rätt metod används för olika områden t ex, tatuerare och akupunktörer.
 
Smittsamma sjukdomar indelas i samhällsfarliga sjukdomar och övriga smittsamma sjukdomar. Vissa sjukdomar är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga. Några exempel på smittsamma sjukdomar är salmonellainfektion, gulsot, legionärsjuka (legionella), rabies och tuberkulos.

Miljönämnden samverkar med Smittskyddsenheten på Falu lasarett som är ytterst ansvarig för hela länets smittskydd. Smittskyddsenheten vid Falu lasarett nås via lasarettes växel, tel nr 023 - 49 00 00.

Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-05-29  

Skapad: 2005-09-22 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp