Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Allergier

Allergier och överkänslighet ökar hos befolkningen. Speciellt utsatta Foto på lågenergilamporär barnen. Ungefär 40 % av skolbarnen och drygt var tredje vuxen i Sverige har någon form av allergi. Cirka sex procent av befolkningen har astma. Allergierna ökar i hela den industrialiserade världen och orsakar ofta stort lidande och försämrad livskvalitet hos de drabbade.
 
Myndigheternas arbete består främst i att ge kunskap om hur man kan förebygga och öka medvetenheten om allergi och överkänslighet.
 
Orsakerna till allergi är många och sambanden ofta komplicerade. Ämnen som finns i ett barns omgivning under de första levnadsåren har stor inverkan på om allergi ska utvecklas eller inte. Starka samband finns till exempel mellan passiv rökning och allergi. Andra områden är arv och miljö, våra mat- och levnadsvanor, vår förorenade luft, vårt sätt att bygga och nya kemiska ämnen som finns i vår miljö och omgivning.
 
Överkänslighetsreaktioner mot pollen eller dammkvalster är vanliga speciellt hos barn. En av miljökontorets uppgifter är att kontrollera att inomhusmiljön i bostäder, skolor och andra allmänna lokaler har ett bra inomhusklimat.
 
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-05-29  

Skapad: 2005-09-22 av Christina Eriksson
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp