Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Buller i bostäder

Foto av trapphus med hissarBullerkällor

Installationer i bostäder som kan alstra buller är bl.a. ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem.
Buller från aktiviteter inne i byggnaden kan komma från många olika källor, t ex grannar, tvättstugor, samlingslokaler, hantverksaktiviteter m.m. Ett särskilt problem är basljudet från musikanläggningar, vilket dämpas sämre av väggar och golv.
 
Riktvärden
Vid bedömning av buller inomhus tillämpas Socialstyrelsens riktvärden enligt allmänna råd, SOSFS 2005:6.

Man skiljer på ljud med lång respektive kort varaktighet. För långvarigt ljud ex fläktbuller anger man ekvivalentnivån, dvs medelljudnivån under en viss tid. För kortvarigt ljud, ex start och stopp av hissar anges den maximala ljudnivån.

Ljudtyp

Ljudnivå

Maximalt ljud
L-AFmax

45 dB(A)

Ekvivalent ljud
L-Aeq T

30 dB(A)

Upp
Uppdaterat eller granskat: 2015-02-18  

Skapad: 2005-12-15 av Marie Dahl
  • Miljökontoret
  • Borlänge kommun
  • 781 81 Borlänge
  • Besöksadress
  • Sveagatan 21
  • Tel: 0243-740 00 vx
  • Fax: 0243-742 28
  • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp