Profilbild Miljö & natur
50 000 Borlängebor
Miljö & hälsoskydd

Egenkontroll

Alla som bedriver verksamhet som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön ska, enligt miljöbalken, fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka olägenheter.
 
Foto av två män som granskar en ritningDriver man en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet preciseras kraven för egenkontrollen i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Här anges bland annat att:
 
 • Det ska finnas en fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalkens bestämmelser.
 • Man ska kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick.
 • Man ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten samt dokumentera resultaten.
 • Kemiska produkter och biotekniska organismer, som innebär risker, ska förtecknas.
 • Man ska direkt informera tillsynsmyndigheten vid driftstörningar.
 
Flera av ovanstående bestämmelser kan leda till miljösanktionsavgift om kraven inte uppfylls. Förordningen om egenkontroll finns att läsa på Riksdagens hemsida. På Naturvårdsverkets webbplats finns ytterligare information.
 
I miljökontorets informationsblad om egenkontroll sammanfattas reglerna. Se länken till höger.
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2012-02-17  

Skapad: 2005-09-22 av Christina Eriksson
 • Miljökontoret
 • Borlänge kommun
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Sveagatan 21
 • Tel: 0243-740 00 vx
 • Fax: 0243-742 28
 • E-post
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzExtwuzvzy%tz}p%tKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp