Profilbild Politikg & ekonomi
50 000 Borlängebor
Politik & ekonomi

Politiska mål

Kommunfullmäktige antog 2002-12-19 en vision för Borlänge kommun.
 
Vision
Visionen ska vara ett inspirerande, vägledande och styrande dokument. Alla mål, planer, program, policys, projekt etc ska utformas i visionens anda.
 
Mål
Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål som är vägledande för all kommunal verksamhet:
 
Den kommunala verksamheten ska tillhandahålla god service inom ramen för en sund ekonomi.
 
 • Borlänge är en attraktiv kommun för boende, företagande och besök.
 • Borlänge är den trygga och hållbara kommunen som vågar gå före.
 • Borlänge tar vara på mångfalden och har en välfungerande integration.
 • Borlänge prioriterar barn och ungdomar. Barnperspektivet finns med när besluten tas.


Målen uttrycker kommunens vilja när det gäller ortens utveckling och vad förtroendevalda och anställda gemensamt skall stäva efter att uppnå.

Nämnderna visar i egna inriktningsmål och åtaganden verksamhetens bidrag till fullmäktiges mål och hur långt man inom givna ekonomiska ramar når i förverkligandet av målen.  

Upp
Uppdaterat eller granskat: 2013-08-26  

Skapad: 2006-01-22 av Ann-Cathrin Brovall
 • Borlänge kommun
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Röda vägen 50
 • Tel: 0243-740 00 vx
 • Fax: 0243-745 50
 • E-post
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp