Profilbild Om kommunen
50 000 Borlängebor
Om kommunen

AB Borlänge Energi

Borlänge Energis logotypeAB Borlänge Energi är helägt av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. I Borlänge Energikoncernen ingår moderbolaget AB Borlänge Energi samt det helägda dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät.
 
Moderbolaget äger även 12% i Bullerforsens Kraft AB.
 
Koncernens verksamhet omfattar försäljning av tjänster och produkter med anknytning till infrastrukturella anläggningar inom el, fjärrvärme, IT-nät, vatten och avlopp. Koncernen ansvarar även för insamling, tranport och behandling av avfall samt kommunens gatu- och parkverksamhet.

Organisationsnummer: 556005-5385
Bankgiro: 5256-6486
Postgiro: 331391-3
Upp
Uppdaterat eller granskat: 2007-02-19  

Skapad: 2006-01-25 av Ann-Cathrin Brovall
 • AB Borlänge Energi
 • Box 834
 • 781 28 Borlänge
 • Besöksadress
 • Nygårdsvägen 9
 • Tel: 0243-730 00
 • Fax: 0243-863 04
 • E-post
 • Visa på karta:
 • Karta [Nytt fönster]
 • Kerstin Rahm (S)
 • Ordförande
 • Anders Åberg
 • Verkställande direktör
Mer information:
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEv%uyonpy%tp}Kmz}wlyrp5pyp}rt6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp