Profilbild Socialtjänst
50 000 borlängebor

Socialtjänst

Prästkrage
Socialförvaltningen vill vara till stöd och hjälp för dig som bor ellervistas i Borlänge. Stöd och hjälp kan fås genom ansökan om bistånd eller i vissa fall genom rådgivning.
Den lag som styr vår verksamhet i första hand är socialtjänstlagen.
 
Förvaltningen är också ansvarig för tillämpningen av skyddslagstiftning för barn och ungdomar samt missbrukare. I särskilt utsatta situationer kan länsrätten föreslås tvångsåtgärder, men kravet finns att i första hand försöka uppnå frivilliga överenskommelser om vård och stöd.
 
Vi har tre  huvudsakliga målgrupper för vår verksamhet:
1. Personer med ekonomiska svårigheter
2. Barn och ungdomar som far illa och behöver stöd
3. Personer med alkohol- och narkotikaproblem.
 
Socialförvaltningen erbjuder vidare budget- och skulrådgivning,  familjerådgivning, och samarbetssamtal och utredning i familjerättsliga frågor gällande barn/ungdomar.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Borlängeborna skall känna att socialtjänsten är ett stöd i utsatta situationer.
 • Arbetsmarknads- och socialnämnd
 • Röda vägen 50
 • 781 81 Borlänge
 • E-post
 • Öppettider: Vardagar kl 8.00-16.00.
 • Kenneth Persson (s)
 • Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
 • Tel: 0243-746 15
 • E-post
 • Lena Angberg
 • Chef individ- och familjeomsorg
 • Tel: 0243-746 91
 • E-post
 • Socialförvaltningens reception
 • Röda vägen 50
 • 781 81 Borlänge
 • Besöksadress
 • Röda vägen 50 (Ingång från Röda vägen)
 • Tel: 0243-740 16
 • Socialjour - efter kontorstid
 • Ring 112
Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
xltw%tzEl}mp%t%sxl}vylo%s5%szntlwylxyopyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvpyyp%ts6{p}%s%szyKmz}wlyrp6%spxltw%tzEwpyl6lyrmp}rKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp