Profilbild: Peace and Love.
50 000 Borlängebor

Överförmyndare i samverkan


Om överförmyndare i samverkan
Falun-Borlänge regionen

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet vars huvudsakliga uppdrag är att tillse att den som på grund av ålder eller sjukdom inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

I Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen samverkar kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter & Smedjebackens kommuner. Borlänge kommun är värdkommun men varje kommun har skyldighet att ha en överförmyndarnämnd eller överförmyndare. (Läs mer i bifogad fil i högermarginalen)

Aktuellt

2015-05-11 Stort behov av gode män och förvaltare
Vi söker dig som har tid och engagemang för att stödja en person genom att bevaka hens intressen och rättigheter.
Mer aktuellt
  • Överförmyndare i samverkan
  • Borlänge kommun
  • 781 81  Borlänge
  • Besöksadress
  • Röda vägen 50
  • Fredrik Holm
  • Överförmyndarchef
  • Tel: 0243-66103
  • E-post
Mer information:

Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 Org nr: 212000-2239 E-post: This is a mailto link      
 
 
xltw%tzEzt%sKmz}wlyrp6%spxltw%tzEQ}po}tv6SzwxKmz}wlyrp6%spxltw%tzEvzxx%uyKmz}wlyrp6%spvzxx%uyKmz}wlyrp6%sp