Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Plan- och markkontoret
0243-740 00
Projektledare
Gustaf Karlsson
0243-75908
Dela sidan på sociala medier

Översiktsplan

Borlänge har tillsammans med Falu kommun tagit fram en gemensam översiktsplan för kommunernas hela yta, Översiktsplan FalunBorlänge. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17.

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen redovisar hur kommunen ser på användningen av olika mark- och vattenområden på lång sikt, men också hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Översiktsplan FalunBorlänge finns på en egen webbplats, se länk nedan.

Fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen kan ändras eller fördjupas för ett visst geografiskt område. Det innebär att man gör en mer detaljerad redovisning för ett visst geografiskt område.

I juni 2014 fick plan- och markkontoret i uppdrag att ta fram tre fördjupade översiktsplaner:

Du kan följa arbetet med de fördjupade översiktsplanerna här:

Planer just nu

Aktuella fördjupade översiktsplaner

I kommunen finns följande fördjupade översiktsplaner (FÖP):

Om det finns motsatsförhållanden mellan Översiktsplan FalunBorlänge och ställningstaganden i de äldre fördjupningarna gäller det som står i Översiktsplan FalunBorlänge.

Planprocessen för översiktsplanering

Processen vid upprättande av en översiktsplan består av några olika skeden (gäller både översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen):


Sidan senast uppdaterad