Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Enhetschef
Pia Bäckman
0243-743 26
Dela sidan på sociala medier

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kallades tidigare familjedaghem. Pedagogisk omsorg finns i hela kommunen och bedrivs i olika former. I dagsläget har cirka 200 1-5-åringar plats i pedagogisk omsorg i Borlänge kommun.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. Verksamhetens syfte är att stimulera barns utveckling och lärande samtidigt som den möjliggör föräldrarnas arbete eller studier.

Dagbarnvårdaren arbetar utifrån förskolans läroplan och utgår från vardagspedagogiken där naturliga tillfällen tas tillvara för att stimulera och stödja barns utveckling och lärande. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med utrymme för spontanitet i vardagen är förutsättningar för att kunna ta tillvara möjligheter som finns och på bästa sätt se till att barnens behov tillgodoses.

Pedagogisk omsorg i Borlänge kommun leds av en enhetschef. I verksamheten finns tre gruppledare/kvalitetsutvecklare och 12 dagbarnvårdargrupper (2-7 dbv/grupp).

Verksamheten bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens eget hem. Varje dagbarnvårdare har en unik arbetssituation med olika förutsättningar beroende på familjeförhållanden, bostadsförhållanden och barngruppens sammansättning.

I verksamheten finns även tre kollektiv, vilket innebär att 3-5 dagbarnvårdare arbetar tillsammans i en gemensam lokal. Kollektivet Myrstacken har öppet kl 06.00-22.00 helgfri måndag-fredag.

  Amsberg  
  Bullermyren  
  Domnarvet  
  Forssa - Kvarnsveden  
  Nygårdsdalen  
  Romme  
  Torsång - Ornäs  
  Västertuna  
  Årby - Mjälga  

Sidan senast uppdaterad