Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Val av skola

Skolval, en möjlighet för vårdnadshavare och elever att välja skola.

Enligt skollagen har vårdnadshavare/elever rätt att välja skola. Skolornas kapacitet, den kommunala ekonomin och skolorganisationen begränsar dock möjligheterna till ett absolut fritt val.

Skolvalet ska ske skriftligt och gäller för både kommunala och fristående skolor. Valet är obligatoriskt när elever ska börja i förskoleklass och årskurs 7. Skolbyte kan därefter ske om eleven byter folkbokföringsadress, eller efter beslut vid elevkonferens för elever som av olika skäl bedöms ha särskilda behov. Varje familj har dessutom möjlighet att göra ett nytt skolval inför en ny termin eller nytt läsår. Antagning till annan skola kan då göras i mån av plats.

Är du nyinflyttad och vill veta vilken skola som ligger närmast? Se dokumentet Upptagningsområden längst ned på sidan. 

Klicka på dokumentet nedan för att läsa mer om de kommunala skolor du kan välja bland inför årskurs 7. 

Läs skolornas egna presentationer inför valet av skola till årskurs 7 

Via länken här nedanför kommer du till den blankett du ska fylla i för att välja skola till ditt barn. Blanketten gäller både för val till förskoleklass och till årskurs 7 och ska lämnas in senast den 17 december.

Blankett för val av skola - gäller både till förskoleklass och årskurs 7

Skolskjuts för dig som väljer ny skola

Elever som sedan tidigare inte har skolskjuts har inte rätt att få skolskjuts till elevens nya skola. Det gäller oavsett hur långt från hemmet skolan ligger.

Elever som redan har skolskjuts kan få skolskjuts även till den nya skolan. Det gäller under förutsättning att eleven fortfarande har rätt till skolskjuts enligt skolskjutsreglementet som du kan läsa mer om nedan.

Läs mer om skolskjuts och vilka regler som gäller >

Sidan senast uppdaterad