Introduktionsprogrammen - Borlänge kommun

Introduktionsprogrammen - Borlänge kommun

Introduktionsprogrammen i Borlänge

Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de skall leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen skall tillgodose de olika behov som eleverna, utan behörighet till de nationella programmen, har.

Ett viktigt fokusområde är mångfald och inkludering, eftersom en stor del av eleverna kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammens verksamhet finns i Gamla Industriskolan, samt lokalintegrerat på Hagagymnasiet.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon speciell lärare eller annan personal? Gå in via länken för att hitta deras kontaktuppgifter.

Elevhälsa

Ta kontakt med vår elevhälsa om du behöver råd och stöd gällande skolan eller din hälsa och hur du mår i allmänhet.

Sjukanmälan

Är du sjuk och kan inte komma till skolan?

Vid sjukdom, meddela Carola på telefonnummer 070-209 22 75.

Det är viktigt att du hör av dig varje dag du blir borta från skolan.

Skolledning, administration och besöksadress

Kontakta oss

Rektor
Kjell Hallin
0243-749 88 alt.
070-550 31 70
Skoladministratör
Berivan Aslan
0243-662 72

Hitta hit

Introduktionsprogrammen i Borlänge har verksamhet på två olika adresser:

Utanforsvägen 4 (G:a Industriskolan)
Läroverksgatan 6 (Hagagymnasiet)

Klicka på rubriken för att hitta kartor.

Våra utbildningar

Preparandutbildning - För dig som vill in på ett högskoleförberedande gymnasieprogram och bara saknar ett fåtal betyg.

Programinriktat individuellt val - För dig som vill in på ett yrkesförberedande gymnasieprogram och bara saknar ett fåtal betyg.

Yrkesintroduktion - För dig som vill sysselsätta dig med arbete, men som saknar många betyg. Praktik och skolämnen i kombination, med fokus mot att senare gå in på ett yrkesprogram eller ut mot arbetslivet.

Individuellt alternativ - Här anpassas din utbildning efter dina behov, så långt det är möjligt. Kanske saknar du en hel del betyg, eller har en situation som gör att det tar längre tid för dig att studera. Grupper med fokus mot Svenska som andraspråk finns.

Språkintroduktion - För dig som är nyanländ till Sverige och behöver lära dig svenska på olika nivåer i Svenska som andraspråk. Har du redan lärt dig en del svenska, men behöver fortsätta träna på språket, passar Individuellt alternativ eller Yrkesintroduktion bättre.